اختصاصی آرتنا؛

اکران خصوصی فیلم گیتا

اکران خصوصی فیلم گیتا با حضور مریلا زارعی و سارا بهرامی در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

فاطمه ابراهیمی