اختصاصی آرتنا؛

اکران مردمی فیلم سینمایی سلام بمبئی

اکران مردمی فیلم سینمایی سلام بمبئی شب گذشته با حضور دیا میرزا، قربان محمدپور، جواد نوروز بیگی، بهروز چاهل، دکتر علی ایرانی، علی معلم، نگین صدق گویا، علی اوجی و... در پردیس ملت برگزار شد.

فاطمه ابراهیمی