اختصاصی آرتنا؛

اکران مردمی فیلم وارونگی

اکران مردمی فیلم وارونگی با حضور عوامل هنرمندان و مردم در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

فاطمه ابراهیمی