اختصاصی آرتنا؛

نقد و اکران مستند داد

نقد و اکران مستند داد در تاریخ 12 دی ماه در مجموعه فرهنگی هنری اسوه برگزار شد.

مجید نیک نفس