اختصاصی آرتنا؛

یازدهمین سالگرد تاسیس کانون ادبی زمستان

یازدهمین سالگرد تاسیس کانون ادبی زمستان با حضور هنرمندان و مفاخر فرهنگی کشور در تالار ایوان شمس برگزار شد.

فاطمه ابراهیمی