اختصاصی آرتنا؛

رونمایی از پوستر سی پنجمین جشنواره تئاتر فجر

رونمایی از پوستر سی پنجمین جشنواره تئاتر فجر در تئاتر شهر برگزارشد.

امیر حبیب اللهی