اختصاصی آرتنا؛

اکران خصوصی فیلم وارونگی

اکران خصوصی فیلم وارونگی با حضور بازیگران و عوامل فیلم در سینما فرهنگ برگزار شد.

فاطمه ابراهیمی