اختصاصی آرتنا؛

مراسم پاياني جایزه محمود استادمحمد

درمراسم پاياني جایزه محمود استادمحمد ازفریده فرجام؛ نخستین نمایشنامه‎نویس زن ایرانی،به عنوان چهره پیشکسوت تئاتر ایران تقدیرشد.

محمد عشقی