اختصاصی آرتنا؛

بزرگداشت زنده‌یاد استاد سلیم موذن‌زاده اردبیلی

بزرگداشت زنده‌یاد استاد سلیم موذن‌زاده اردبیلی با حضور علی مرادخانی، عسگر شاهی،علی انسانی،حسام الدین سراج،علیرضا قزوه؛علی موسوی گرمارودی و ودود موذن زاده اردبیلی در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

سینا شامحمدی