اختصاصی آرتنا؛

نشست خبری هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران

نشست خبری هفتمین جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران با حضور فریبا علومی یزدی، رئیس جشنواره و شهرام ملکی نیا، دبیر جشنواره در مرکز همایش های دانشگاه الزهرا برگزار شد.

مجید نیک نفس