اختصاصی آرتنا؛

مراسم تجلیل از چهره ماندگار خط استاد کیخسرو خروش

مراسم تجلیل از چهره ماندگار خط و استاد ارشد خوشنویسی ایران، استاد کیخسرو خروش با عنوان شب خوشنویسی و با حضور خوشنویسان برجسته کشور استادان عبدالصمد صمدی، ناصر جواهرپور، علیرضا مددی، کامران کوهستانی، حسین آیات، فریدون امینیان، رضا صفری، داوود رواثانی، استاد حسین خسروی به دبیری استاد کاوه تیموری برگزار شد.

محمد عشقی