خبرگزاری هنر - آرتنا
اختصاصی آرتنا/
هنر نمایی سیاسیون ضد داعش در برلین
گروهی از فعالین سیاسی برلین در اعتراض به حمایت عربستان از داعش با بروژکتور تصویر داعش را برساختمان سفارت عربستان منتشر کردند
پدیدآورنده:
حجاب فاطمی
پدیدآورنده:
تئاترجهشه
پدیدآورنده:
جشن ملی «بخشش»
پدیدآورنده:
جشن ملی «بخشش»
پدیدآورنده:
نمایش «گمستان»
پدیدآورنده:
پربیننده ترین