تصویر برگزیده

اکبر تقی زاده در گفتگو با «آرتنا»:

ثبت ملی معماری بومی مستندنگاری ارزشی است

آرتنا: ثبت ملی معماری بومی شهرها مستند نگاری ارزشی است و به دانش امروز هنرمندان ما در این حوزه کمک زیادی خواهد کرد.

zoom
 ثبت ملی معماری بومی مستندنگاری ارزشی است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، اکبر تقی زاده هنرمند معمار به خبرنگار «آرتنا» گفت: مسولان ما می خواهند در قالب سیاستی جدید معماری بومی شهرهای کشور را به ثبت ملی برسانند. این موضوع ساختاری گونه شناسی در بخش های مختلفی را دارد که اقدام بسیار خوبی است. در مستند نگاری این کار، ارزش های ویژه هر شهر بیان می شود و تفاوت ها و تشابهات که بیشتر جغرافیایی و فرهنگی بیان می شود، این گوناگونی تکثر و زیبایی معماری را بیشتر نشان می دهد.
وی افزود: این موضوع حرکت خوبی به شمار می رود، زیرا ما شاهد آرشیو آثار تاریخی می شویم که ارزش های مختلف معماری از منظر جغرافیا و اقلیم و فرهنگ استان ها بارز می شود و امکان پژوهش بعدی برای پژوهشگران ما در حوزه معماری  فراهم  خواهد  شد. از این دو منظر ثبت ملی معماری بومی شهرها بسیار خوب است.
این هنرمند معمار کشورمان تصریح کرد: این اقدام ارزشی خیرات بسیار خوبی برای حوزه فرهنگ و هنر ما به همراه خواهد داشت. هنرمندان ما در شهرها و استان های مختلف می فهمند که معماری شهرشان چه بوده و امروز باید چگونه در این هنر فعالیت کنند. نه اینکه در این راستا کپی معماری گذشته را انجام دهند. این موضوع نباید با هدف اصلی اشتباه شود. من اگر اطلاعاتم نسبت به معماری تاریخی موجه و کامل باشد، امروز ادامه معماری تاریخی را به خوبی انجام خواهم داد.
تقی زاده خاطر نشان کرد: این مستند نگاری از طریق ثبت ملی معماری بومی شهرها به دانش امروز کمک زیادی خواهد کرد و می تواند مسیری روشن را در مقابل هنرمندان ما در حوزه معماری ایجاد کند تا آنها با تکیه بر دانش و تخصص خوب بتوانند از حریم معماری کشور به نحو احسن دفاع  کنند تا کمتر شاهد اتفاقات ناخوشایند در بحث معماری تاریخی شهرهای کشور باشیم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید