ماه رمضان
تصویر برگزیده

ابراهیم سعد آبادی در گفتگو با آرتنا:

تخریب بناهای تاریخی نشانه عملکرد ضعیف میراث فرهنگی است

آرتنا: تخریب بناهای تاریخی مانند کاخ زمستانی کورش کبیر؛ قربانی دیگر به دلیل نبود نظارت درست بر امر بازسازی و حفظ آثار تاریخی، نشانه عملکرد ضعیف سازمان میراث فرهنگی است.

zoom
تخریب بناهای تاریخی نشانه عملکرد ضعیف میراث فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، ابراهیم سعد آبادی هنرمند معمار به خبرنگار «آرتنا» گفت: بیشتر نقاط ایران با برخورداری از بناهای تاریخی با شناسنامه ای چند صد ساله و تعدادی از آنها با ثبت در یونسکو برای ماندگاری بیشتر در صحنه تاریخی این سرزمین برای حفظ و نگهداری مطلوب و بهتر نسبت به گذشته نیاز به حمایت های خاص مسولان حوزه میراث فرهنگی کشور دارند.
وی افزود :متاسفانه برخی از بناهای تاریخی کشور در نقاط دور افتاده و حتی مناطق سهل العبور به دلیل بی توجهی نسبت به ارزش و جایگاه آنها در فرهنگ و تمدن ما از سوی دست اندرکاران مرمت و بازسازی این آثار به دلیل کارنامه منفی و مدیریت ضعیف حوزه میراث فرهنگی در رابطه با بها دادن به این یادگاری های تاریخی در آستانه تخریب قرار گرفته اند.
این هنرمند معمار کشورمان تصریح کرد:در کنار این بناهای تاریخی شمار زیادی از میراث فرهنگی ما به دلیل همین کم کاری ها و نبود نگاه درست و کارشناسی متاسفانه در سالیان اخیر زیر خاک ها مدفون  شده اند و تلاشی برای بیرون آوردن آنها و ثبت نام این آثار در فهرست بناها و صنایع دستی تاریخی کشور و از سوی دیگر معرفی به جهان صورت نگرفته است.
سعدآبادی هنرمند برتر کشورمان از نگاه انجمن مفاخر معماری ایران اضافه  کرد: سه سال پیش طی بازدیدی در قالب جلسه ای با استاندار و شهرداری این استان جهت بررسی فعالیت های فرهنگی مسولان در بخش حفظ و حمایت از بناهای تاریخی که از میراث فرهنگی شهر قزوین داشتیم متاسفانه به دلیل کم کاری های انجام شده جز ویرانی چیزی ندیدیم.
ویاظهار داشت: با وجود انجام تبلیغات در مورد هنر اصیل ایرانی شاهد هیچ حرکت سازنده جدید و عمرانی در موزه های داخلی کشور جهت ایجاد فضایی نو برای گردشگران داخلی و خارجی نیستیم. در حال حاضر متولی خاصی برای انجام چنین امور فرهنگی نداریم. کاخ زمستانی کورش کبیر در شهر سعدآباد از قربانیان نبود نظارت در امر حفظ میراث فرهنگی کشور است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید