ماه رمضان
تصویر برگزیده

معزالدین ایمانی در گفتگو با آرتنا:

مدرنیزه مقدمه حذف سنت در هنر ایران است

آرتنا: مدرنیزه مقدمه حذف سنت در هنر ایران است و برای جلوگیری از این اتفاق و احیاء سنت در هنر کشور نیاز به مردم برای ایجاد تحولی اساسی در این رابطه داریم.

zoom
مدرنیزه مقدمه حذف سنت در هنر ایران است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، معزالین رحمانی هنرمند معمار کشورمان به خبرنگار «آرتنا» گفت: مشکل اصلی هنر معماری به عنوان حذف سنت به صورت تدریجی با مقوله مدرنیزه به شکل جریانی واحد در تمامی بخش های حوزه فرهنگ و هنر کشور با اعمال یک نگاهی عمیق و کارشناسی و با نگرشی تاریخی به زوایای مختلف تمدن اصیل ایرانی قابل مشاهده است.
وی افزود: ابعاد مختلف جامعه به مرور زمان با کنار رفتن مقوله سنت و جایگزینی مدرنیزه آن هم در قالب فرهنگی با این جریان آمیخته و در اضلاع متنوع هنر با رشد روزافزون خود ریشه هنر اصیل ایرانی را در آستانه نابودی قرار خواهد داد.
این هنرمند معمار کشورمان تصریح کرد: این درگیری ساختاری در حوزه فرهنگ و هنر را در ابعاد دیگر جامعه در مقوله اجتماعی و زمینه های مختلف آن با ورود مدرنیزه به جای سنت و تغییر در رفتارهای اجتماعی مردم  شاهد هستیم.
رحمانی اضافه کرد: رشد پست مدرنیسم در حوزه فرهنگ و هنر و سایر بخش های جامعه در مسیری تخریبی با حذف سنت از بدنه کشور ما آن هم به عنوان یکی از ارکان تاریخ جهان با توجه به رشد تکنولوژی در جهان باعث شده تا مسولان و هنرمندان ما در این عرصه دنباله رو هنرهای غربی و اعمال نظرهای هنرمندان غربی در ترسیم ساختاری برای هنر کشور باشند.
این معمار برتر از نگاه انجمن مفاخر معماری ایران اظهار داشت: بخش اعظم مشکلات ما در حوزه معماری در بخش آموزش هنرهای مختلف در دانشگاه های کشور به دلیل تمرکز بر آموزش اینگونه هنرها در قالب مدرنیسم و فراموشی معرفی سنت ایرانی به خاطر نبود درک عمیق و درست از هنر معماری و سایر بخش های هنر کشور دیده می شود. برای احیاء هنر سنتی نیازمند وجود مرد مردستان برای وقوع تحولی اساسی در این حوزه  هستیم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید