تصویر برگزیده

نسرين بنيادي:

تلويزيون برنامه هاي آموزشي معماري و تجسمي ندارد

آرتنا: تلويزيون حامي خوبي براي حوزه تجسمي و معماري نيست و در كنار تبليغات ضعيف برنامه هاي آموزشي این حوزه ها در رسانه ملي يافت نمي شوند.

zoom
 تلويزيون برنامه هاي آموزشي معماري و تجسمي ندارد

ه گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، نسرين بنيادي عضو انجمن صنفي گرافيك ايران در گفتگو با خبرنگار «آرتنا» گفت: هنر در كشورمان به دليل عدم تبليغ مناسب از سوي مردم كمتر مورد استقبال قرار گرفته است. زيرا برنامه خاصي براي معرفي فرهنگ و تمدن غني ايراني و اسلامي ما وجود ندارد.
وي افزود : ما در حال حاضر در حوزه هنر شاهد اقداماتي مانند برگزاري اكسپوهاي مختلف جهت معرفي ابعاد مختلف هنر به مردم هستيم. اما هيچكدام از انها براي حل مشكلات اين حوزه كافي نيست. تلويزيون به عنوان رسانه ملي نقش بسزايي در حمايت از هنردارد و مي تواند در بخش تبليغات پشتوانه قوي براي هنر كشورمان باشد ولي اين مسئله تاكنون بسيار كم رنگ بوده است.
عضو انجمن صنفي گرافيك ايران تصريح كرد: با بررسي هاي دقيق و كارشناسي در مورد نگاه مردم به حوزه هنرهاي تجسمي در مي يابيم كه بخش اعظم دوري آنها ازاين هنر به تبليغات ضعيف بر مي گردد و رسانه ملي در اين مورد كم كاري زيادي داشته است.
بنيادي اضافه كرد :مردم ما در حال حاضر گرايش كمتري به سمت كتاب خواني و روزنامه خواني دارند و نمي توان از اين طريق نسبت به هنر تجسمي و معماري جهت آشنايي با بناهاي تاريخي اطلاعات داد. جامعه در اين زمينه از دانش پائيني برخوردار است.
عضو انجمن صنفي گرافيك ايران ايران اظهارداشت :فقر برنامه هاي آموزشي در تلويزيون با ساختار هنرهاي معماري و تجسمي كاملا مشهود است و تاكنون حركت مثبتي در اين رابطه صورت نگرفته است.

۱۲:۵۷ ::: ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۱

ARTNA آرتنا-> گفتگو - تجسمی - معماری -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید