تصویر برگزیده

نسرين بنيادي:

ساختار حوزه گردشگري معضل معماري كشور است

آرتنا: حوزه گردشگري به دليل برخي مسائل در مورد حضور گردشگران خارجي براي تماشاي بناهاي تاريخي ما به معضل حوزه معماري كشور تبديل شده است.

zoom
ساختار حوزه گردشگري معضل معماري كشور است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، نسرين بنيادي عضو انجمن صنفي گرافيك ايران به خبرنگار «آرتنا» گفت: حفظ آثار تاريخي كه از گذشته هاي دور براي ما به يادگار مانده است. يك وظيفه ملي است كه بايد در كشور به شكل قانوني لحاظ شود. من در سفري كه به استان اصفهان و شهر كاشان داشتم از نزديك اثار برجا مانده از فرهنگ كهن ايران را از نزديك مشاهده كردم.
وي افزود : تمامي اين اثر ارزشمند هستند و هر كدام از انها سندي بر تاريخ غني اين سرزمين به ويژه در حوزه فرهنگ و هنر محسوب مي شود كه بايد به صورت كاملي با نظارت دقيق مورد حفاظت و نگهداري قرار بگيرند.
عضو انجمن صنفي گرافيك ايران تصريح كرد:هنر معماري ما به حمايت مالي و معنوي نياز دارد. اختصاص بودجه هاي كلان به بازسازي اماكن قديمي و تاريخي كشور تنها بخشي از مشكلات موجود در حوزه معماري را كاهش مي دهد.
بنيادي اضافه كرد: بناهاي تاريخي ما از سرمايه هاي اصلي ما به حساب مي آيند ولي به دليل وجود مشكلات و كمبودهايي در حوزه گردشگري آثار كهن معماري ما به شكل مناسب در معرض ديد مخاطبان خارجي قرار نمي گيرد. تا زماني كه كمبودها در حوزه گردشگري به دليل وجود برخی مسائل برطرف نشود وضعيت حوزه معماري بهبود پيدا نمي كند.
اين گرافيست كشورمان اظهار داشت: وقتي دامنه گردشگري در كشور وسعت پيدا كند اقتصاد اين بخش نيز به تناسب آن با رشد خوبي مواجه خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید