ماه رمضان
تصویر برگزیده

جهانگیر صفاوردی در گفتگو با آرتنا:

نگهداری آثار در موزه ها نیازمند استانداردسازی است

آرتنا: شیوه نگهداری آثار در موزه های کشور مانند تاسیسات ضد حریق، سرقت، حفظ و نگهداری باید استاندارد شود.

zoom
نگهداری آثار در موزه ها نیازمند استانداردسازی است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، جهانگیر صفاوردی معمار کشورمان به خبرنگار «آرتنا» گفت: استانداردسازی موزه های کشور را باید از چند نظر مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. یکی استانداردسازی از نظر شکلی و ساختاری است و دیگری به مقوله استانداردسازی در قالب نگهداری آثار در موزه ها برمی گردد. خیلی از مسائل مربوط به موزه ها باید استاندارد شوند که این اقدام بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: اگر می خواهیم در مسیر استانداردسازی از لحاظ فرم و معماری موزه ها قدم برداریم، کاری خوب و مفید نخواهد بود و من این موضوع را پیشنهاد نمی کنم. ولی از نظر تاسیسات، کنترل آتش و سرقت در چارچوب حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی که  در موزه های کشور قرار دارند، باید به مرز استانداردسازی دست پیدا کنیم.
این هنرمند معمار کشورمان تصریح کرد: آثار فرهنگ و تمدن ایران که در موزه های کشورهای مختلف نگهداری می شود و در معرض دید همگان در دنیا قرار می گیرد، متعلق به بشر است. عده ای از هنرمندان و مردم معتقد هستند که خیلی مهم نیست این آثار در کجا نگهداری می شوند. اما به نظر من این آثار در زادگاه خودشان تاثیر بیشتری بروی بیننده خواهند داشت.
صفاوردی اظهار داشت: بیننده فقط یک اشیاء خاصی را نمی بیند. جایگاه و دلایل تولید این آثار در سرزمینی که خلق شده، بهتر لمس می شود تا در محلی که در حال حاضر نگهداری می شود. به طور مثال انسان باید درک درستی از کویر داشته باشد تا بتواند آن آثار را بهتر و ملموس تر احساس کند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید