تصویر برگزیده

اختصاصی آرت نا/

رژه نمادهای فراماسونی در شهر

آرتنا: شاید بتوان با کمک مبلغین و آگاهان مذهبی که معماری اسلامی و جریان شناسی مکاتب الحادی را به خوبی می شناسند از بروز و ظهور چنین پدیده ایی جلوگیری کرد.

zoom
رژه نمادهای فراماسونی در شهر

 امیرحسین ایزدخواهی / خبرگزاری هنر «آرتنا»

گاهی وقت ها فکر می کنیم تهاجم فرهنگی از طرف دشمن رخ می دهد غافل از اینکه مواقعی هم هست که خود مسبب آن هستیم.
امروزه روز با توجه به دیدگاه های منفی و مردودی که نسبت به جنگ و لشگر کشی در اکثر جوامع وجود دارد و هزینه های سرسام آور عملیات نظامی در خاک کشور دیگر، کشورهای سلطه گر بهترین راه تحت سلطه قرار دادن دیگر کشور ها را عملیات پیچیده فرهنگی، جنگ روانی، ترویج خرافات و باورهای الحادی و شیطانی می دانند.
یکی از مخوف ترین تفکرات الحادی که از از اواخر قرن 18 با سوء استفاده از گرایش و میل بشر به زیبایی، شکل گرفت و به سرعت رواج یافت، تفکرات فراماسونری بود که با اهداف نابودی تمام مظاهر توحید و یکتا پرستی، به دست گرفتن حکومت و قدرت از طریق شبکۀ گستردۀ ماسونی در تمام جوامع، بر پایی یک حکومت جهانی شیطانی، اعلام موجودیت کرد.
فراماسون ها در طی سالیان متمادی برای خود نمادها و مشخصه هایی طراحی و تبیین کردند که از جمله ی آنها می توان به ستاره شش ضلع و چشم شیطان اشاره نمود.
یک فراماسونر با بهره گیری از نفوذ و قدرت خود باید بر همه چیز احاطه داشته باشد، همه جا جاسوس داشته باشد و از همۀ اخبار  مطلع باشد.
 دامنۀ گسترش و دربرگیری این تفکر و نماد متأسفانه به جوامع اسلامی از جمله ایران نیز کشیده شده است ،در سایۀ بی بصیرتی برخی ها با مغفول و مهجور ماندن معماری اسلامی این نمادها وارد بناها و ساختمان ها ی ما نیز شده است.
شهرداری متولی ساخت وساز در همه شهرها به حساب می آید و باید به نوع معماری و چگونگی شکل و شمایل بناها مخصوصاً در معابر و شریان های اصلی و مکان هایی که بیشتر در مقابل دید مردم است، نظارت و احاطه کافی داشته باشد.
به دلیل غفلت و بی توجهی مسئولان شهرداری به موارد فوق، بعضاً شاهد استفادۀ نمادهای فراماسونری و شیطانی در منظره ساختمان ها و بناهای گوناگون هستیم که مروجین این نمادها با زیرکی و رندی خاصی این نمادها را در آنها گنجانده اند، حال آنکه در ساخت بنا یا ساختمان کوچکترین تخلفی صورت گرفته باشد شهرداری کلی جریمه و توبیخ برای سازندگان آنها در نظر می گیرد که صدور سند و پایان کار را صعب و دشوار می سازد. ولی سکوت و بی تفاوتی این نهاد ها در مقابل ساختمان هایی که به  این نمادها و اِلِمان های شیطانی آراسته می شوند غیر قابل توجیه است.
در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا قوانین و مقررات سفت و سختی در ارتباط با سیما وکالبد شهری وجود دارد.
صورت ظاهری بنا و هر آن چیزی که در برابر دید عموم مردم قرار می گیرد در واقع با اهمیت ترین قسمت ساختمان است، اما به دلیل ضعف قوانین الزام آور، طراحان و سازندگان کمترین اهمیت را برای این بخش قایل می شوند.
طبق ماده 9 مقررات ملی ساختمان ( نحوه صدور پروانه ساختمان)؛ کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری و طبق دستور عمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند حال به خاطر ضعف بخش های نظارتی این مجریان تا چه حد قوانین مربوط به نمای بناها را به درستی اجرا می کنند، جای بسی سؤال است ...
همچنین طبق ماده 101 و تبصره 6 ماده 96 قانون، شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده رو ها و معابر است و طبق قانون موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی به نحو احسن حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه دارد. 
شاید بتوان با بهره گیری از مبلغین و آگاهان مذهبی که سررشته ای هم از معماری غنی اسلامی دارند و هم جریان شناسی مکاتب الحادی را به خوبی می شناسند از بروز و ظهور چنین پدیده نامیمونی جلوگیری کرد.
اگر با یک چشم تیزبین گردش کوچکی در برخی از شهرهای بزرگ بزنیم متأسفانه با موارد متعددی از این نمادها حتی در بناها و سازمان های بسیا ر مهم و حساس مواجه می شویم که برای یک جامعه که داعیه دینی دارد، دردآور است.
برای نمونه می توان ساختمان مرکزی یک بانک در یکی از میادین اصلی  پایتخت و شکل گلدسته و معماری بعضی از مساجد، اشکال به کار رفته در خطوط بی ار تی ،نمادهای استفاده شده در طرح جدید میدان امام حسین (ع) تهران و معماری داخلی و خارجی ساختمان مجلس شورای اسلامی و ...را اشاره کرد.
 جدای از مسائل معماری و ساخت و ساز بناها در آرم و لوگو برخی شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی نیز شاهد رسوخ نمادهای شیطانی هستیم که شاید بتوان تنها راه توجیه این امر را نا آگاهی طراحان آن از فعالیت گستردۀ گروه های مافیایی شیطان پرستی دانست.
مطالعۀ آفت های ترویج و اشاعه  ی  چنین  تفکرات الحادی برای همه  به ویژه نسل جوان در این برهه امری ضروری و واجب است که با مسلح شدن به باورهای غنی اسلامی باید با ترویج چنین تفکراتی مقابله کرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید