تصویر برگزیده

فارس منتشر کرد؛

دستورالعمل میدانی تکنیک‌ها و روندهای عملیات روانی

آرتنا: این مجموعه دستور العمل که به صورت محرمانه در وزارت جنگ آمریکا انتشار یافته، تکنیک‌های عملیات روانی ارتش آمریکا را مطرح می‌سازد و به ارائه راهنمایی‌های برای برنامه‌ریزان عملیات‌های نظامی می‌پردازد.

zoom
دستورالعمل میدانی تکنیک‌ها و روندهای عملیات روانی

به گزارش خبرگزاری هنر«آرتنا»،  این دستور العمل که به صورت محرمانه در وزارت جنگ آمریکا انتشار یافته است تکنیک‌ها و روندهای اجرایی عملیات روانی ارتش آمریکا را مطرح ساخته و به ارائه راهنمایی‌های کلی برای فرماندهان و برنامه‌ریزان عملیات‌های نظامی می‌پردازد تا آثار روانی این عملیات‌ها را در خصوص گروه‌های هدف مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین با بیان راهنمایی‌های لازم برای نیروهایی که مواد عملیاتی ضروری را جهت انجام عملیات روانی فراهم می‌سازند، روندهای اجرای عملیات روانی را در حمایت از سایر عملیت‌های نظامی توضیح  می‌دهد. علاوه بر این، عملیات روانی را با سیستم عملیات میدانی ارتش به صورت یکپارچه درآورده تا فرماندهان و آموزش‌دهندگان نیز آن را همراه با برنامه آموزش و ارزیابی نظامی در آموزش‌های خود به کار گیرند.
این دستور العمل، نه یک آیین نامه، که یک راهنماست و به‌کارگیرنده را به تکنیک ها و روندهای ارائه شده محدود نمی‌کند. در این دستور العمل لفظ "دشمن" به افراد و گروه‌هایی اطلاق می‌گردد که با اعلام رسمی و یا غیر رسمی جنگ، به صورت نظامی یا سیاسی و یا شیوه ای دیگر با ایالات متحده درگیر شده باشند.

این مجموعه پیشتر به صورت محدود و مختصر و در قالب بولتن از سوی انتشارات خبرگزاری فارس منتشر شده بود که در پی درخواست های بیشمار، اقدام به انتشار تفصیلی آن به صورت کتاب نمود.
برخی سرفصل های کتاب عبارتند از:

- توانایی ها و محدودیت ها
- سیکل عملیات روانی و روند برنامه ریزی
- برنامه ریزی مبارزات علمیات روانی
- جمع آوری اطلاعات
- تحلیل مخاطب هدف
- تولید محصول
- تولید رسانه ای و پیش آزمون محصول
- عملیات روانی اسیر جنگی دشمن
- تجزیه و تحلیل تبلیغات و انجام ضدتبلیغات
- سیستم پخش هوابرد عملیات روانی
- عملیات های تاکتیکی

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید