تصویر برگزیده

کتاب تازه از «استفان بروکز» و «ویلیام ولفورث»؛؛

روابط بین‌الملل و چالش استیلاجویی آمریکا

آرتنا: یکی از استدلال‌های برجسته‌ای که آنها در این مورد پیش می‌نهند این است که نهادهای بین‌المللی می‌توانند از اجرای عملیات نظامی آمریکا جلوگیری کنند.

zoom تصاویر ضمیمه شده به خبر فیلم
روابط بین‌الملل و چالش استیلاجویی آمریکا

به گزارش خبرگزاری هنر«آرتنا»، دستاوردهای تأثیرگذاری فقط یک طرف معادله را نشان می‌دهند: چرا که نهادی شدن مضرات بالقوه‌ای نیز برای ایالات متحده دارد. آن دسته از تحلیل‌گران و سیاست‌گذاران امریکایی که منتقد نهادهای بین‌المللی هستند نظم امنیتی جهانی را شاهد بحث قرار می‌دهند. دیدگاه کلی آنها این است که نظم امنیتی موجود در برخورد موثر با تهدیدات اصلی و جاری پیش روی آمریکا کاملاً ناتوان است. به ویژه، عده زیادی استدلال می‌کنند که این نظم امنیتی عملاً باعث تضعیف استفاده‌ی موثر از قدرت آمریکا در امور امنیتی می‌شود. یکی از استدلال‌های برجسته‌ای که آنها در این مورد پیش می‌نهند این است که نهادهای بین‌المللی می‌توانند از اجرای عملیات نظامی آمریکا جلوگیری کنند. مسلماً منافع زیادی از همکاری در عملیات نظامی از جمله برنامه‌های مشترک جنگی، تخصصی شدن وظایف نظامی، تقسیم مسئولیت‌ها و مخاطرات، سرشکن شدن هزینه‌ها، تجهیزات مشترک و قابلیت به کارگیری متقابل قطعات و نظایر آنها حاصل می‌آید. اما منتقدان استدلال می‌کنند که افزایش معتنابه قدرت آمریکا از این مزایا کاسته و ارزش نقش ماهوی دولت‌های دیگر را تنزل می‌دهد و عملیات مشترک واحدهای نظامی آمریکا و بسیاری از متحدینش را دشوار یا حتی غیرممکن می‌کند.

جنگ نامتوازن: روابط بین‌الملل و چالش استیلاجویی آمریکا / استفان بروکز و ویلیام ولفورث/ ترجمه: سیداحمد فاطمی‌نژاد/ اداره نشر وزارت امور خارجه/ چاپ اول/ سال 1392/ 303 صفحه/ 10500 تومان/ صفحه 214/

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید