تصویر برگزیده

مجموعه، مفاخر هنري ايران؛

محمد زمان و شيوه فرنگي‌سازي

آرتنا: «فرنگي سازي» شيوه‌اي است كه با بهره‌گيري از عناصر نگارگري ايران و عناصر نقاشي اروپا به وجود مي‌آيد.

zoom
محمد زمان و شيوه فرنگي‌سازي

 به گزارش خبرگزاری هنر«آرتنا»،در تازه ترین کتابهای منتشره انتشارات امیر کبیر می توان به سری کتابهای مفاخر هنر ایران اشاره داشت که در یکی از این مجموعه به زندگی و فعالیت های هنری محمد زمان هنرمند نقاش دوره صفوی می پردازد.
فعاليت محمد زمان و هم‌عصر او علي‌قلي هدايت که موجب پرورش اين هنر در آينده شد، اسلوب فرنگي‌‌سازي است، حرکتي که در بالندگي نقاشي ايراني و همپايي آن با نقاشي جهان نقشي درخور داشت. زمان، شيوه فرنگي‌سازي را از روي نقاشي‌هاي چاپي ياد گرفت و اين شيوه را به عنوان يک نقاش ادامه داد. کارهاي او مشخص است و رقم دارد.
این کتاب شامل شش بخش؛ «کليات»، «عوامل شکل‌گيري شيوه فرنگي‌سازي»، «پيشگامان شيوه فرنگي‌سازي»، «محمد زمان و هنرپژوهان جهان»، «محمد زمان در بوته زمان» و «کارستان هنري محمد زمان» است.
آژند با بيان اينكه تلاش كردم در كتاب سابقه و سرگذشت زندگي «محمد زمان» را بازگو كنم تا مورد استفاده هنرپژوهان باشد، اظهار داشت: زندگي زمان آكنده از پوشيدگي و ابهام است و در هيچ منبعي از او و هنرش يادي به ميان نيامده تا دليلي بر ارزيابي و تحليل آثار او باشد.
وي با بيان اينكه تصويري كه هنرپژوهان غربي از محمد زمان در آثار خود ارايه دادند واقعيت نيست، اظهار داشت: آنها «زمان» را نقاشي فرض كردند كه به ايتاليا رفت و در آنجا به دين مسيحي روي آورد و چون روي بازگشت به ايران را نداشت به هند رفته، چندي را در آنجا گذارنده، سپس به ايران بازگشته، توبه كرده و در دربار مشغول به كار شده است.
آژند ادامه داد: عكس اين موضوع را در مورد يك نقاش فرنگي ‌ساز ديگر يعني «علي‌قلي ‌بيك‌جبه‌دار» نقل كردند يعني او از اهالي فرنگ بوده، به ايران آمده و مسلمان شده و در نقاش‌خانه دربار به كار پرداخته است.
وي معتقد است، اين نوع فرضيات و برداشت‌ها با توجه به شرايط موجود دوره صفوي از شمار وهم‌ها و پندارهاي شخصي است؛ هيچ سند و شاهد موثقي براي آن نيست و بيشتر به نگاه هنرپژوهان غرب به هنر شرقي بازمي‌گردد.
آژند توضيح داد: فعاليت محمد زمان و هم عصر او «علي‌قلي هدايت» كه موجب پرورش اين هنر در آينده شد اسلوب فرنگي‌ سازي است، حركتي كه در بالندگي نقاشي ايراني و هم پايي آن با نقاشي جهان نقشي درخور داشت.
وي گفت: زمان، شيوه فرنگي سازي را از روي نقاشي‌هاي چاپي ياد گرفت و اين شيوه را به عنوان يك نقاش ادامه داد. كارهاي او مشخص است و رقم دارد.
«فرنگي سازي» شيوه‌اي است كه با بهره‌گيري از عناصر نگارگري  ايران و عناصر نقاشي اروپا به وجود مي‌آيد.
كتاب «محمد زمان و شيوه فرنگي‌سازي» به ضميمه تصوير در شمارگان 3000 نسخه و با قيمت تعيين شده 2000 تومان از سوي انتشارات اميركبير به فروش مي‌رسد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید