تصویر برگزیده

سوره مهر منتشر کرد؛

تئاتر و جامعه

آرتنا: مجموعه مقالات «تئاترو جامعه» به کوشش رضا کوچک زاده ،متشکل از 7مقاله از نویسندگان ایرانی وخارجی درحوزه تئاتر وجامعه است.

zoom
تئاتر و جامعه

به گزارش خبرگزاری هنر«آرتنا»، مجموعه مقالات «تئاترو جامعه» به کوشش رضا کوچک زاده ،متشکل از 7مقاله از نویسندگان ایرانی وخارجی درحوزه تئاتر وجامعه است. مقاله های این مجموعه عبارت است از خاستگاه انسان شناسی تئاترازیوجنیوباربا(ترجمه رضاسرور)، پیوند نمایش ایرانی با جامعه از رضا کوچک زاده، اندیشه های اجتماعی برشت وگروه نان وعروسک مقاله ای از سی دبلیو بیگزبی( برگردان مسعود نجفی)، کاندومبله‌ی برزیلی از ژان دووینو (برگردان سپیده پارساپژوه)، نقش تئاتر درجامعه یادداشتی از سید مهدی آقاپور، بیگانه سازی در بازیگری چینی از برتولت برشت (برگردان رضا سرور) و چرا تئاتر اجتماعی؟ مقاله ای از ریچارد شکنر وجیمز تامپسون ترجمه علی پورعیسی وفاطمه ضرب استجابی.
این کتاب پاسخی جامعه شناسانه به مقوله ی نمایش است که ضمن بحث کارکرد های اجتماعی تئاتر، تاثیرگذاری آن نیز مورد توجه قرار می گیرد. یوجنیو باربا در خاستگاه انسان شناسی تئاتر با بازگویی برخی خاطراتش از دوره های مختلف زندگی، چگونگی بازتاب تجربه ها وبرخوردهای اجتماعی را درتئاتر یادآور می شود. او از دگرگونی همیشگی زندگی ونیاز تئاتر به آن و از « لحظه حقیقت» می گوید وتوجه به آموزه های زندگی را برای هنرمندان تئاتر لازم می داند.
در واقع این کتاب نخستین گام در تدوین و انتشار مطالعات دوسویه تئاتر و جامعه در ایران است.در سالهای اخیر اگرچه بررسی جامعه‌شناسی هنر و چاپ کتابهایی درباره آن گسترش یافته ولی تاکنون مجموعه مستقلی درباره خوانشهای جامعه شناختی تئاتر تهیه نشده است. گزیده متن: تئاتر برشت به احساس درونی شخصیتها اهمیتی نمی داد؛ در عوض نیروهای بیرونی که بر فرد فشار وارد می آورند تا چنین دیده شود، حالا به عنوان برآیند آن نیروها روی صحنه نمودار شده است.
همه اینها در ادامه علاقه او به نشان دادن مفاهیم استیلیزه ی رفتار اجتماعی است که در نهایت او را به استیلیزاسیون در صحنه و اجرا رهنمون شد. بهره گیری از عروسکهای غول پیکر در اجراهای نان و عروسک از گسترش وبسط منطقی اندیشه های برشت پدیدار شد؛ منطقی که به خوبی توسط او و عروسکهایش درک شده بودند.

گردآورنده: رضا کوچک زاده
تعداد صفحات: 120
شابک: 2-232-506-964-978
نوبت چاپ: اول 85
قیمت: 1,100 ریال
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید