خبرگزاری هنر - آرتنا
تصویر برگزیده

برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران؛

ثبت نام ازطریق تشکلهای نشر انجام می شود

آرتنا: ثبت نام از ناشران برای حضور در بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری هنر«آرتنا»، ثبت نام از ناشران برای حضور در بیست وهفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آغاز شد. ناشران سراسر کشور می توانند با مراجعه به سایت نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فرمهای ثبت نام نمایشگاه را دریافت و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری نمایشگاه بیست وهفتم ، ثبت نام از ناشران مانند سال های قبل ازطریق تشکلهای نشر انجام می شود .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید