ماه رمضان
تصویر برگزیده

در گالری «وایت چپل» لندن؛

آثار یکی از چهره های مشهور جنبش دادایسم به نمایش گذاشته شد

آرتنا: یکصد و بیست کولاژ از آثار هانا هوخ، هنرمند جنبش دادای آلمان در سال های ۱۹۲۰ میلادی، در گالری «وایت چپل» لندن به نمایش گذاشته شده است.

zoom
آثار یکی از چهره های مشهور جنبش دادایسم به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری هنر«آرتنا»، دادائیسم جنبشی فرهنگی بود که در زمان جنگ جهانی اول در شهر زوریخ سوئیس پدید آمد. این جنبش، نمایانگر نا امیدی، اضطراب و هرج و مرج ناشی از آدمکشی ها و خرابی های جنگ جهانی اول بود.
دانیل هرمن، متصدی نمایشگاه می گوید: «ما از اینکه برای اولین بار در بریتانیا نمایشگاهی از آثار هانا هوخ، هنرمند شورشی دادا برگزار می کنیم، بسیار خوشحالیم. هانا هوخ یکی از مهمترین هنرمندان پیشقدم در هنر کولاژ بود، بریدن کاغذ برای خلق شکل های جدید از خرده کاغذها و ضایعات رسانه های جمعی در جامعه ما.»
هوخ که معتقد به آزادی هنری بود، ماهیت قراردادی روابط، زیبایی و ایجاد آثار هنری را زیر سوال برد. کولاژهای هوخ، ماهیت «زن جدید» پس از جنگ در آلمان و سبک تئاتر پیشرو را نمایش می دهد. این نمایشگاه تا اواخر ماه مارس ادامه دارد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید