تصویر برگزیده

«صدرالدین شجره» در گفتگو با «آرتنا»

کمبود سالن مشکل جدی تئاتر است

آرتنا: «صدرالدین شجره» گوینده رادیو، کارگردان و بازیگر تئاتر با اشاره به وضعیت تئاترعنوان کرد: کمبود سالن برای این همه فارغ التحصیل تئاتر ناکافی و مشکل جدی در این زمینه است.

zoom
کمبود سالن مشکل جدی تئاتر است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، «صدرالدین شجره» گوینده رادیو،کارگردان و بازیگر تئاتر در گفتگو با خبرنگار «آرتنا» در خصوص وضعیت تئاتر در حال حاضر گفت: جای حرف در این مورد خیلی زیاد است  و شرایط در حال حاضر تئاتر را خوب نمی بینم .
وی در ادامه اظهار داشت: عمده ترین مشکل تئاتر کمبود بودجه و در عین حال کمبود سالن است.
این کارگردان تئاتر معتقد است: کمبود سالن برای این تعداد از فارغ التحصیلان تئاتر و بازیگری بسیار ناچیز است و بیشتر از هر چیز خودنمایی می کند .
 «صدرالدین شجره» برای حل این مشکل گفت: فرهنگ سازی و افزایش اعتبارات مالی می تواند برای نجات تئاتر مناسب باشد.
همچنین صدر الدین شجره متولد 1331 است که در پانزده سالگی وارد محيط حرفه ای راديو شده و در كنار بسياری از بزرگان اين فن، به تجربه آموزی پرداخته است. هر چند كه او دندانسازی خوانده است، اما دغدغه تئاتر و نمايش، او را به استوديوهای راديويی سوق داده تا با بهره گيری از استعداد ذاتی اش؛ فن بيان خوب و صدايی تاثيرگذار و نيز آموزش مناسبی كه ديده است به دلمشغولی هميشگی اش، نمايش، بپردازد. او تئاتر را به درون استوديو برده است. شجره در آغاز، از صدايی مي گويد كه بايد صادق باشد و در پايان با صدايی صادقانه، ازصداهای ديگر! مي خواهد كه تبر به ريشه تئاتر و نمايش راديويی نزنند و... صادق.باشند!
شجره از 15 سالگی وارد رادیو شد و اكنون 43 سال است كه همچنان در رادیواست.
صدرالدين شجره يکی از چهره های نام آشنای برنامه های فرهنگی- هنری راديو و به ويژه نمايش راديويی است. شجره در طول چهار دهه فعاليت مستمر در راديو در شبکه های مختلف راديويی و در برنامه هايی چون چشم انداز (شبکه سراسری)جمعه ها با تئاتر (شبکه فرهنگ)، رنگين کمان هنر (شبکه تهران)، توان مثبت (شبکه تهران) و گفت وگوی هنر (شبکه گفت وگو) به عنوان گوينده و کارشناس - مجری حضور داشته است. اما از همه اينها مهمتر نمايش های راديويی است که صدرالدين شجره نويسندگی، تنظيم برای راديو و کارگردانی آنها را بر عهده داشته است: اقتباس راديويی از شاهکارهای ادبی چون راه آزادی (هوارد فارست)، خوشه های خشم (جان اشتاين بک)، پدران و فرزندان (تورگنيف)، خانه عروسک، خانه اشباح و جان گابريل ثوتمن (ايبسن)، مسخ (کافکا)، روز تا پايان تيرگی (شجره)، تقريباً تمام آثار چخوف و نيز اکثر نمايشنامه های اکبر رادی، از جمله نمايش های راديويی شنيدنی هستند که صدرالدين شجره برای راديو نوشته، تنظيم و کارگردانی و در برخی از آنها بازی کرده است . شجره همچنين استاد نمايش راديويی در دانشکده صداوسيما است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید