ماه رمضان
تصویر برگزیده

افشین اعلا در گفت و گو با «آرتنا»:

اولویت های هنر ناشناخته مانده اند

آرتنا: وجود چنین پایگاهی موجب می شود که اخبار هنری فرهنگی در حاشیه اخبار سیاسی - اجتماعی قرار نگیرد.

zoom تصاویر ضمیمه شده به خبر
اولویت های هنر ناشناخته مانده اند

به گزارش خبرگزای هنر «آرتنا»، افشین اعلا نویسنده و شاعر معاصر در پاسخ به این سوال که آیا ضرورت حضور خبرگزاری هنری چون «آرت نا» بین رسانه های خبری احساس می شود، اظهار داشت: این کار باید پیش از این ها انجام می شد. دلیل وجود چنین پایگاهی این است که نباید اخبار هنری فرهنگی در حاشیه اخبار سیاسی -اجتماعی قرار گیرد بلکه بایستی مرکزیتی موجود باشد که بتواند ارزش واقعی رویدادهای هنری را ارزیابی کند. اطلاع رسانی هایی که در رسانه ها درباره هنر انجام می شود، یا گزینشی است و یا تصادفی که با آگاهی زیاد انجام نمی شوند. خبر بسیاری از رویداد های هنری شنیده نمی شود و اگر هم شنیده شود یا خیلی ضعیف است و یا در حد خبری کوتاه. اما خیلی از رویدادها که ارزش هنری چندانی ندارند، تبدیل به گزارش یا خبر آنچنانی می شوند. شاید به این علت است که خبرگزاری یا جریان خبررسانی به طور ناخوداگاه  تحت تاثیر اخبار سیاسی رایج قرار می گیرد.
اولویت بندی که در اخبار سیاسی داریم، در خبرهای هنری به صورت جدی دیده نمی شود. چه بسا یک خبر هنری به نظر عموم بی اهمیت تلقی شده اما از دیدگاه هنری، خبری بسیار مهم محسوب شود و در مورد آن به خبر رسانی جامع نیاز باشد. به این تمرکز تخصصی، شدیداً نیاز داریم و این پایگاه نیز ضرورتاً باید بر روی این مسئله تمرکز کند و تلاش نماید مبانی کشف رویدادهای هنری را تبیین کند و بر اساس این بینش به سراغ خبرگزاری برود.
اخبار زیادی ممکن است درج شود ولی مهم این است که ما اولویت ها را بشناسیم. نباید در هر حوزه هنری و فرهنگی - چه ادبیات، چه هنرهای تجسمی و چه سینمایی - سراغ روند جاری و نقوض برویم، بلکه نیاز است برای خود شیوه ای جدید داشته باشیم. این امر بسیار مهم است. بنده بسیاری از رسانه های رسمی را مطالعه می کنم و شاهد انعکاس دهنده ی اخبار بسیار رسمی و فرمایشی هستم. برخی از رسانه های روشن فکر به صورت حرفه ای عمل می کنند. به صورت کاملاً گزینشی و جهت دار چهره ها را انتخاب کرده و المان های بسیار خاصی را در زمینه هنری دست چین می کنند. این نشان دهنده این است که در مملکت ما اولویت ها ناشناخته اند. نیاز است فارغ از گرایش ها و خط کشی رویداد های هنری با توجه به اهمیت موضوع، آن ها را در صدر قرار دهیم و به آن ها بپردازیم.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید