تصویر برگزیده

علی داوودی در گفتگو با «آرتنا»:

«سوء تفاهم»ی با موضوع مقاومت!

آرتنا: آرت نا: پرداختن به قالب آزاد بهانه می خواست، این بهانه در جریان نبرد حزب الله با رژیم صهیونیستی به دستم آمد.

zoom
«سوء تفاهم»ی با موضوع مقاومت!

گفتگو: حامد حامدی

به گزارش خبرگزای هنر «آرتنا»، علی داوودی شاعر چهل و چند ساله ایست که کتاب جدیدش با موضوع دفاع و مقاومت امسال توسط انتشارات هزاره ققنوس با عنوان«سوء تفاهم» منتشر شده است. هفته ی دفاع مقدس بهانه ای شد برای صحبتی کوتاه با ایشان.علی داوودی در این مصاحبه بسیار کم گوی بود و زور ما بیشتر از این نرسید!
بی مقدمه برایمان از کتابتان بگویید:
این کتاب سومین مجموعه شعر من است که در آن اشعار سالهای 86 و 87 به چاپ رسیده. "سوءتفاهم" تجربه ای از شعرهای آزاد من با موضوع مقاومت است که در حوزه های بین الملل، جهان اسلام، عراق، افغانستان ، فلسطین  و لبنان و دفاع مقدس می باشد.
در این اشعار بیشتر بحث مقاومت در وجود انسان نسبت به مسائل پیرامون پرداخته شده است.

شما را با قالب های کلاسیک می شناسیم ولی این کارها آزادند؟!
این شعرها تقریبا حاصل یک دوره کار و یک تجربه ی جدید برای من است که با غزل سرایی مانوس بودم. پرداختن به قالب آزاد بهانه می خواست. این بهانه در جریان نبرد حزب الله با رژیم صهیونیستی به دستم آمد.

جناب داوودی فکر نمی کردم این قدر کم حرف باشید! فکر می کنم اگر موضوع را عوض کنیم راحت تر صحبت کنید! پس با اجازه از کتاب می گذریم و به موضوع کتابتان یعنی مقاومت و به طور خاص تر دفاع مقدس می پردازیم .ویژگی موضوع دفاع مقدس نسبت به دیگر موضوعات دینی و میهنی چیست؟
ویژگی دفاع مقدس نسبت به دیگر موضوعات در گسترده بودن آن است. شعر مذهبی و آیینی حد و مرز بیشتری دارد در حالی که در شعر دفاع انواع نظرات وجود دارد؛ تکریم، سرزنش، موافق و نقد. در ضمن این مسئله به مرزها هم محدود نمی شود.

شما چرا از دفاع مقدس می نویسید؟
دلیل پرداختن به دفاع مقدس، درگیری فکری فیزیکی با مساله ی جنگ است .ما در یک جنگ ناتمام به سر می بریم و همیشه در معرض تهدیدیم و همیشه هم آماده! همین به خودی خود موضوع دفاع مقدس را زنده نگه می دارد. من هم از این قافله جدا نیستم!

آخرین سوال این که وجود جشنواره هایی که با موضوع دفاع مقدس برگزار می شود را چگونه می بینید؟ فکر نمی کنید سلیقه ای را به جامعه تحمیل می کنند؟
برگزاری جشنواره از راههای هدایت نگاه ها و پیشنهاد موضوع است. موضوعاتی که به زعم مدیران و سیاست گذاران از اهمیت بیشتری برخوردار است. نام این اتفاق اعمال سلیقه نیست؛ بلکه تاثیر گزاری است و چه عیبی دارد؟

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید