تصویر برگزیده

در جشن کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان؛

«احد صادقی» به سمت دبیری منصوب شد

آرتنا: کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران در نظر دارد هفتمین جشن خود را خرداد ماه برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، اعضای شورای کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران احد صادقی را  از اعضای شورای مرکزی این صنف به دبیری این دوره از جشن برگزیدند.
گفتنی است ششمین جشن کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان در سال 91 برگزار شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید