تصویر برگزیده

در جشن کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان؛

«احد صادقی» به سمت دبیری منصوب شد

آرتنا: کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران در نظر دارد هفتمین جشن خود را خرداد ماه برگزار کند.

zoom
«احد صادقی» به سمت دبیری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، اعضای شورای کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران احد صادقی را  از اعضای شورای مرکزی این صنف به دبیری این دوره از جشن برگزیدند.
گفتنی است ششمین جشن کانون برنامه ریزان و دستیاران کارگردان در سال 91 برگزار شده است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید