ماه رمضان
تصویر برگزیده

کشف آثار متعلق به عصر حجر از منطقه پندیک استانبول؛

کشفی که سیر تاریخ را متحول خواهد ساخت

آرتنا: در جریان حفاریهای بعمل آمده در محله پندیک استانبول به هنگام فعالیتهای احداث خط آهن در این منطقه، آثاری متعلق به دوره نئولیتیک (عصر حجر) به دست آمد.

zoom
کشفی که سیر تاریخ را متحول خواهد ساخت

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری هنر «آرتنا»، در حفاری های تزه در منطقه پندیک استانبول آثار متعلق به عصر حجر کشف شد.
آثار بدست آمده متعلق به ۸۴۰۰ سال قبل می باشند.
در جریان حفاریهای بعمل آمده در محله پندیک استانبول به هنگام فعالیتهای احداث خط آهن در این منطقه، آثاری متعلق به دوره نئولیتیک (عصر حجر) به دست آمد.
در جریان این حفاریها، ۳۵ مزار که متعلق به ۸۴۰۰ سال قبل می باشند، تبرهای دستی، قاشق استخوانی، سوزن استخوانی برای دوخت پوست، هاونگ های مخصوی کوبیدن گندم و جو، سنگ آسیاب، سنگ چخماق، انواع ابزارهای تیز و برنده،ظرف و ظروفهای متعلق به دوره بیزانس بدست آمد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید