تصویر برگزیده

با برگزاری مراسم اختتامیه؛

یازدهمین جشنواره ملی تئاتر بومی «تیرنگ» برگزیدگان خود را شناخت

آرتنا: برگزیدگان یازدهیمن جشنواره تئاتر بومی تیرنگ توسط هیئت داوران پس از اجرای 10 نمایش در بخش پژوهش و 8 نمایش در بخش آیین های نمایشی در مراسم اختتامیه که صبح چهارشنبه 24 اردیبهشت در ساری برگزار شد، معرفی شدند.

zoom
یازدهمین جشنواره ملی تئاتر بومی «تیرنگ» برگزیدگان خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، در بخش اجراهای پژوهشی لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره به طور مشترك به مونا كیانی نژاد برای پژوهش نمایش «تالو» از بیرجند و معصومه عزیز محمدی برای پژوهش «جشن بیلداد» از تهران و تندیس جشنواره و لوح تقدیر و جایزه نقدی برای پژوهش برتر جشنواره به مهدی دریایی برای پژوهش « شبیه خوانی امیركبیر » از اراك اهدا شد.

در بخش اجراهای پژوهشی لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره به طور مشترك به مهدی دریایی برای اجرای پژوهش « مجلس شبیه امیركبیر » از اراك و علی عظیمی برای « بررسی فرهنگ فولكلور مازندران » از ساری و تندیس جشنواره و لوح تقدیر و جایزه نقدی برای اجرای پژوهش برتر جشنواره به ندا حبیبی برای اجرای پژوهش « طالب و زهره » از ساری تعلق گرفت.
در بخش آیین های نمایشی (موسیقی) لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره به گروه موسیقی نمایش « ورف چال شهر زنان» از آمل و تندیس جشنواره و لوح تقدیر و جایزه نقدی به گروه موسیقی « هه ژیان » ،كردان بوستان و رحمان منبری از سنندج اهدا شد.
برای طراحی لباس در این بخش لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره به طراحان لباس نمایش « ورف چال شهر زنان » شورانگیز درخواستی و روزبه نیك مرام از آمل و تندیس جشنواره و لوح تقدیر و جایزه نقدی  به طراح لباس برتر این جشنواره فریدون احمدیان برای طراحی لباس « هه ژیان » از سنندج تعلق گرفت.
لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره برای  بازیگری زن به گروه بازیگران نمایش « ورف چال شهر زنان » از آمل و تندیس جشنواره و لوح تقدیر و جایزه نقدی بازیگری برتر این جشنواره به لادن كلوندی برای نمایش « هه ژیان » از سنندج اهدا شد. همچنین لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره در بخش بازیگر مرد به رضا ولی پور دهكردی نمایش « هوار » از چهارمحال و بختیاری،  لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره رتبه سوم به طور مشترك به خداوردی خسروی بازیگر « چمچه خاتون » از اردبیل و علی عظیمی بازیگر نمایش « شبیه خوانی آرش » از ساری و لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره رتبه دوم به علی عظیمی بازیگر نمایش « شبیه خوانی آرش » از ساری و تندیس جشنواره و لوح تقدیر و جایزه نقدی به مهدی دریایی، بازیگر برتر این جشنواره برای بازی در نمایش « پشت خیمه » از اراك رسید.
در بخش كارگردانی لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره برای رتبه سوم به علی عظیمی برای كارگردانی نمایش « شبیه خوانی آرش » از ساری و لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره برای رتبه دوم به سید فریدون احمدی كارگردان نمایش « هه ژیان » از سنندج تعلق گرفت. هیات داوران اثری را در بخش كارگردانی حائز رتبه برتر  ندانست .  
در بخش ایده و متن، لوح تقدیر و جایزه نقدی جشنواره به - نمایش « هه ژیان » از سنندج و تندیس جشنواره و لوح تقدیر و جایزه نقدی به علی عظیمی برای نمایش « شبیه خوانی آرش » از ساری تعلق گرفت.
شایان ذكر است این آرا بر اساس اصول شناخته شده تئاتر و مقایسه آثار شركت كننده در این جشنواره اعلام گردیده است .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید