تصویر برگزیده

با شیوه جدید؛

ثبت نام نمایشگاه های کتاب استانی آغاز شد

آرتنا: ثبت نام ناشران برای شرکت در نمایشگاه های کتاب استانی با شیوه جدید در سال جاری آغاز شد.

zoom
ثبت نام نمایشگاه های کتاب استانی آغاز شد

به گزارش خبرگزای هنر «آرتنا»، ناشران متقاضی می توانند برای حضور در اولین نمایشگاه کتاب استانی در سال جدید که در استان خراسان شمالی(بجنورد) برگزار می شود از تاریخ 29 اردیبهشت ماه به سایت این موسسه(www.icfi.ir) بخش ثبت نام ناشران مراجعه نمایند.
براساس سیاست اتخاذ شده درسال جدید، ناشران متقاضی با شیوه ای جدید در نمایشگاه های کتاب استانی حضور خواهند یافت.
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید