ماه رمضان
تصویر برگزیده

بنیاد ملی بازیهای رایانه ای:

اخذ مجوز ساخت و توزیع برای بازینامه ها و بازیهای رایانه ای الزامی است

آرتنا: معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای اعلام کرد که تمامی طرح ها و بازینامه ها در اشکال و گونه های مختلف مرتبط با حوزه گیم برای تولید می بایست دارای مجوز ساخت باشد.

zoom
اخذ مجوز ساخت و توزیع برای بازینامه ها و بازیهای رایانه ای الزامی است

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای اعلام کرد که تمامی طرح ها و بازینامه ها در اشکال و گونه های مختلف مرتبط با حوزه گیم برای تولید می بایست دارای مجوز ساخت باشد، بدیهی است تولید وارایه هرگونه  بازی رایانه ای فارغ از روند یادشده قانونی نبوده وعواقب قانونی آن بعهده سازندگان و پخش کنندگان این قبیل تولیدات است.
براساس قانون، نظارت برتولید (مجوز ساخت) و توزیع و نشر (مجوز عرضه) بازیهای رایانه ای و ویدیویی به عهده این بنیاد است.
معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازیهای رایانه ای همچنین اعلام کرد که  بازیهای "ماشین آهنربای هیدورلیکی"، "معمای گویان " ،"سوپرشوت "، "انقراض" و "آفتابه" فاقد مجوز ساخت از این بنیاد است.
براساس این گزارش ، دست اندرکاران بازیهای یادشده تاکنون هیچ تقاضای اخذ مجوز ساخت به بنیاد ملی بازیهای رایانه ای ارایه نکرده اند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید