ماه رمضان
تصویر برگزیده

قائم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانه ای:

طرح رتبه بندی ناشران بازیهای رایانه ای در دستور کار قرار گرفت

آرتنا: قائم مقام و عضو هیات مدیره بنیاد ملی بازیهای رایانه ای گفت: اولویت بندی صدور مجوز بازیهای خارجی و رتبه بندی ناشران بازی رایانه ای به منظور حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی در دستور کار این بنیاد قرار گرفته است.

zoom
طرح رتبه بندی ناشران بازیهای رایانه ای در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، "حسن کریمی قدوسی" یادآور شد: کلیات برنامه یاد شده با در نظر گرفتن ویژگی های  مختلف از جمله حمایت از بازیهای ایرانی در شورای سیاستگذاریاین بنیاد تصویب شده و بررسی جزییات آن را کارشناسان بنیاد بازیهای عهده دارهستند.
این مقام مسوول در بنیاد ملی بازیهای رایانه ای به برنامه های کلان این بنیاد اشاره کرد و توضیح داد: تدوین ارایه بسته حمایتی در قالب برنامه ای 5 ساله با در نظر گرفتن نیازهای مختلف عرصه گیم  در حوزه های گوناگون همچون آموزش ، پژوهش،تولید، توزیع ، ارزشیابی و  نظارت، تبلیغات و... در دستور کار مدیریت جدید بنیاد قرار دارد.
کریمی قدوسی به ضرورت انسجام بخشی و متعادل سازی در حوزه  تولید و عرضه گیم ایرانی اشاره کرد و ادامه داد: برای  ایجاد رونق بازار تولیدات داخلی باید نسبت درست  و منطقی بین قیمت آثار داخلی و خارجی در بازار گیم ایجاد شود.
قائم مقام بنیاد ملی بازیهای رایانه ای، رتبه بندی ناشران بازی را برای اولویت گذاری در صدور مجوز بازی خارجی وانسجام در عرضه و اعمال روند منطقی قیمت بین آثار داخلی و خارجی  ضروری خواند.          
به گفته وی ، کمک به استاندارد سازی تولید و شکل گیری صنعت گیم به همراه تجاری سازی گیم ایرانی ازطریق ایجاد چرخه منسجم توزیع، بازاریابی و تبلیغات در محور برنامه های بنیاد ملی بازیهای رایانه ای قرار دارد.
کریمی قدوسی ، حرکت به سمت استاندارد سازی تولیدات، متنوع، کیفی و جذاب  و در مقابل وجود اصناف تخصصی، پویا و فعال در حوزه های مختلف گیم  را برای ایجاد صنعت بازیهای رایانه ای کشور اساسی دانست  و افزود: با داشتن تولید استاندارد می توان برای این حوزه چرخه اقتصادی تعریف و تجاری سازی گیم ایرانی را محقق ساخت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید