ماه رمضان
تصویر برگزیده

در بخش‌های مختلف؛

جوایز جشنواره نهال اعلام شد

آرتنا: جوایز یازدهمین جشنواره فیلم نهال در بخش‌های مختلف به برگزیدگان اهدا شد.

zoom
جوایز جشنواره نهال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، جوایز یازدهمین جشنواره فیلم نهال در بخش‌های مختلف به برگزیدگان اهدا شد.
طراحی صحنه و لباس:
تندیس بهترین طراحی صحنه و لباس:غزاله موتمن (دور یا نزدیک)
دیپلم بهترین طراحی صحنه و لباس:احمد زارع و شلاله خیری (دخترک آت آشغالی)
تدوین:
تندیس بهترین تدوین: محمد نجاریان (آن ها)
تصویر برداری:
ندیس بهترین تصویر برداری: سینا کرمانی زاده (حذف اضطراری)
دیپلم بهترین تصویربرداری:بهروز بادروج (آک آپ آْس)
فیلم نامه:
تندیس بهترین فیلم نامه:مشترکا به هرام و بهمن حاج ابول لو (نحس) - فهیمه
آقاحسنی و پیمان نعیمی (حذف اضطراری)
بازیگری:
تندیس بهترین بازیگر زن: مهسا علافر (حذف اضطراری)
دیپلم بهترین بازیگر زن:ریحانه سلامت (دزدی)
تندیس بهترین بازیگر مرد:هومن کیائی (ناتمام)
دیپلم بهترین بازیگر مرد:جاوید قائم مقامی (آنها)
بهترین فیلم:
تندیس بهترین فیلم تجربی: سایه ها هر کجا می خواهند ی روند
تندیس بهترین فیلم انیمشن:آلزایمر
دیپلم بهترین فیلم انیمیشن: دخترک آت آشغالی
تندیس بهترین فیلم مستند: سنگ شکن گلون آباد
دیپلم بهترین فیلم مستند: آک آپ آس
تندیس بهترین فیلم داستانی: حذف اضطراری
دیپلم بهترین فیلم داستانی: نجس
بهترین فیلم سال اول: شال
تندیس بهترین فیلم نیمه بلند:مشترکا خون مردگی و خیابان خیلی خلوت
کارگردانی:
ندیس بهترین کارگردانی:پیمان نعیمی - فهیمه آقاحسنی (حذف اضطراری)
دیپلم بهترین کارگردانی: بهرام و بهمن حاج ابول لو (نجس)
جایزه ویژه هیئت داوران:
خیابان خیلی خلوت - خانم گل میخکی
جایزه آکادمی:
خانم گل میخکی
جایزه ویژه دبیر جشنواره:
نجس
جایزه بخش موضوع ویژه:
التیام
جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران:
خون مردگی

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید