ماه رمضان
تصویر برگزیده

با سخنرانی «میرجلال الدین کزازی»؛

نشست پژوهشی صنایع دستی در ادبیات فارسی برگزار شد

آرتنا: نشست پژوهشی صنایع دستی در ادبیات فارسی نشست عصر دیروز با سخنرانی «میرجلال الدین کزازی» در خانه استاد «حسین بهزاد» برگزار شد.

zoom
نشست پژوهشی صنایع دستی در ادبیات فارسی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، عصر دیروز یکشنبه 11 خرداد نشست پژوهشی صنایع دستی در ادبیات فارسی در خانه استاد حسین بهزاد با سخنرانی دکتر میرجلال الدین کزازی و با حضور دوستداران هنرهای سنتی، صنایع دستی و ادبیات برگزار  شد.
در این نشست، میرجلال الدین کزاری با اشاره به پیوند دیرین میان هنر و ادبیات ، از صنایع دستی با اصطلاح «دست ورزی» یاد کرد که نمونه هایی درخشان از آن را می توان در بیان سخنوران ادب پارسی یافت.
وی صنایع دستی را در متن شاهنامه فردوسی مورد بررسی قرار داد و سخن خود را با توضیح 4 دسته از مردم در روزگار جمشید آغاز کرد و گفت: یکی از آن گروه ها دست ورزان یا پیشه ورانی بودند که همواره کارشان با هنر دست همراه و روانشان همیشه پر اندیشه بود.
کزازی افزود: در ادب پارسی نمونه هایی فراوان از این هنرها دیده می شود، از دست بافت های زربافت و رنگین تا زیراندازها، جام ها، تخت ها، گوهر ها و... موارد زیادی دیده می شود که در متن ادیبان و شاعران توصیف شده است.
وی به عنوان نمونه اورنگ و تخت تاقدیس را در شاهنامه مثال زده و بیان داشت: در این نمونه مجموعه ای از صنایع دستی و هنرهای سنتی در کنار هم جا گرفته اند و فردوسی بزرگ در وصف و تصویر سازی از این تخت به نکته های زیبایی و به صورتی هنرمندانه اشاره کرده است.
کزازی در پایان متون کهن را گستره ای پربار جهت دستیابی به ویژگی های صنایع دستی و هنرهای سنتی یا دست ورزی در آثار ادبی پیشینیان برشمرد که باید مورد بررسی دقیق پژوهشگران قرار گیرند. این نشست با پرسش و پاسخ حاضران در جلسه به پایان رسید.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید