تصویر برگزیده

اطلاعیه خانه تئاتر در ارتباط با نمایش «تانگوی تخم مرغ داغ»‎:

هنرمندان تئاتر را مجرم نشناسید

آرتنا: «خانه تئاتر» از نهادهای قانونی انتظار دارد که هنرمندان شریف تئاتر را مجرم نشناسند و با رعایت شان هنری و ملی ایشان، وظایف و مسئولیت های شورای نظارت و ارزشیابی را به رسمیت بشناسند.

zoom
هنرمندان تئاتر را مجرم نشناسید

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، خانه تئاتر در ارتباط با نمایش «تانگوی تخم مرغ داغ»‎ اطلاعیه ای صادر کرد. متن این اطلاعیه بدین شرح است:
در پی حل مشکلات به وجود آمده  برای نمایش (تانگوی تخم مرغ داغ) و صدور دستور قضایی برای رفع توقف این اجرا، خانه تئاتر طبق وظیفه اساسنامه ای و ذاتی خود در حمایت و پشتیبانی از هنرمندان خانواده تئاتر به عرض مقامات محترم دخیل در این ماجرا می رساند که همواره آنچه به اجرای یک اثر در هر جای کشور عزیزمان ایران اعتبار حقوقی و قانونی می بخشد مجوز رسمی اداره شورای نظارت و ارزشیابی بوده است و هنرمندان این عرصه همواره با دریافت و تکیه بر این مجوز که از مجرای قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شود آثار خود را به مخاطبین عرضه می کرده اند.
بدیهی است که شورای نظارت و ارزشیابی در برخی مقاطع به آثار پیشنهادی هنرمندان مجوز نداده یا اثری را مشروط به اصلاحات یا تغییرات کرده که در هر صورت اختیار و حق قانونی آنها بوده است.
هنرمندان نیز همیشه بر طبق این حق و وظیفه قانونی بوده که بر این مجوز اعتماد کرده و آن را دارای امتیاز قانونی می دانند. بنابراین انتظار دارند اگر نمایشی با مشکلی از نظر قوه محترم قضائیه ودادسرای فرهنگ و رسانه مواجه شد این مسئولین و مجوز دهندگان شورای نظارت هستند که باید پاسخ بدهند نه هنرمندان.
بدیهی است تحقق این امر به شورای نظارت و ارزشیابی به عنوان یک نهاد قانونی اعتبار خواهد بخشید و امنیت شغلی و روحی هنرمندان را تامین خواهد کرد.
انتظار خانه تئاتر از نهادهای قانونی این است که هنرمندان شریف تئاتر را مجرم نشناسند و با رعایت  شان هنری و ملی ایشان، وظایف و مسئولیت های شورای نظارت و ارزشیابی را در قبال هنرمندان به رسمیت بشناسند.
خانه تئاتر ضمن احترام به وظایف دادسرای فرهنگ و رسانه، از مسئولین محترم هردو قوه قضائیه و مجریه و زیرمجموعه های شان که در حل مشکلات پیش آمده برای نمایش (تانگوی تخم مرغ داغ) اقدام موثر نموده و آرامش را به فضای فرهنگ و هنر بازگرداندند تشکر و قدردانی می کند.
 

۱۹:۳۳ ::: ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۳

ARTNA آرتنا-> تئاتر -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید