تصویر برگزیده

اختصاصی آرتنا/

اندر حکایت تلویزیون و خاصیت آیینه گونه گی اش

آرتنا: گاهی اوقات تلویزیون همانند آیینه ای کج و معوج و بخار گزفته حمام است که نمی شود همه چیز را خوب دید.

zoom
اندر حکایت تلویزیون و خاصیت آیینه گونه گی اش

نوشته: محسن سلیمانی فاخر /خبرگزاری هنر «آرتنا»

تلویزیون  بسان آیینه ای براق و شفاف است، چون آن چیزی را نشان می دهد که مردم دیار دوست دارند ببیند و بنگرند - البته برخی از چیز هایی که دوست دارند ببیند - مثلا پزشک متخصص قلب و دست، آشپز سنتی و پیتزایی ، سریال سال های دور از خانه و اوشینش، سریال ده بار پخش شده پس از بارانش! پس آیا تلویزیون آیینه نیست؟ شاید آیینه هم نباشد چون خیلی چیزهایی را که ما می خواهیم نشان نمی دهد مثلا انعکاس پلیدی های برخی از آدم ها ی بدجنس کلاش و یا سریال لئوناردو داوینچی ، که همه دارند دست به دست هم کپی می کنند و می بینند. آخر می خواهیم  بدانیم این سریال یک درام تاریخی ست یا تخیلی! در حالی که David Goyer بر این امر پافشاری می کند که این سریال بر پایه ی تاریخ است. حال چرا ما نمی توانیم ببینیم که یکی از پیام های این سریال این است که «تاریخ دروغ است». پس نتیجه می گیریم که گاهی اوقات تلویزیون همانند آیینه ای کج و معوج  و بخار گزفته حمام است که نمی شود همه چیز را خوب دید.
تلویزیون آیینه است اما نه آن آیینه " ستاندالی" که آسمان آبی و گودال گلی را نشان می دهد، آیینه ای که سرخ و سیاه را مظهر دوراهی بداند آیینه ای که "ژولین سورل" میتوانست امیدها و آرزوهایش را در آنجا به تحقق برساند.
تلویزیون بیشتر آیینه زیادی روشن دست شویی است که بچه ها فیگور بازو و نوع آواز خواندشان را در آن "سان چک" می کنند  و کشف می کنند که از کدام زاویه خوش تیپ ترند.
آیینه در خواب دوست و همدم و یار و مونس بیننده خواب (همان بیننده تلویزیون ) است. پس می شود از راه صغری و کبری  چیدن نتیجه گرفت که تلویزیون همدم و مونس بیننده است. می گویند نگریستن در آینه خوب است چنان چه بیننده خواب خودش را ببیند. اگر بیننده صورت خودش را ببیند خداوند به او پسری عنایت می فرماید و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود می رسد و این فرزند غالبا باید پسر باشد.پس تلویزون آیینه به غایت کارامد است .حال اگر زنی چهره خودش را در آینه ببیند خداوند به او دختری عنایت می فرماید یا از جانب فرزند به او سود می رسد و محبتی چشمگیر می شود. پس اینکه دائم در سریال های و پیام های بازرگانی  زن هایی دیده می شوند از جنس زنان جامعه،  نشان از خاصیت آیینه گونی تلویزیون است.
اگر آینه داشتید و آن را در عالم خواب به دیگری دادید نشان آن است که از مال خود بذل می کنید یا موجباتی فراهم می آورید که دیگری به درآمد و پول خوبی می رسد. چنان چه آینه ای که دارید قاب نقره داشته باشد بی حرمت می شوید زیرا معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانسته اند.الحمد الله که با گیرنده های ال ایی دی نشانی از نقره یافت نمی شود که این بلا دامن گیرمان شود. عده ای از معبران نگریستن در آینه را نشان غرور و خود خواهی می دانند. که چون ما تماشارگران در زاویه ای مستقیم تماشا نمی کنیم و در زوایای مختلف خوردن و خوابیدن همت به دیدار تلویزیون می گماریم از این بلا هم به دوریم.
پنهان کردن آینه عیب پوشی خویش است. که ما عیب پوش نیستم و بر ملاایم. می گویند اگر دختری در آینه نگاه کند شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود. چه فراوان مزایایی دارد این رسانه ملی که دیگر هیچ شوهر ناکرده ای در وطن نخواهیم داشت و زین پس آن شوهر نکرده های از تلویزیون گریز به آمار مخاطبان اداره کل روابط عمومی افزوده می شوند. و چنان چه آن دختر ببیند که مردی بیگانه آینه ای به او می دهد و در چهره او نگاه می کند به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد  که آن خاصیت آیینه سانی تلویزیون را به شما مخاطبان این رسانه و نشریه اش می سپاریم. پس نتیچه می گیریم که تلویزیون؛  آیینه و چیز خوبی است.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید