تصویر برگزیده

خطاب به ایوبی؛

شورای مرکزی کانون پخش‌کنندگان سینمای ایران نامه سرگشاده نوشت

آرتنا: شورای مرکزی کانون پخش کنندگان سینمای ایران در نامه ای سرگشاده به حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی با اعتراض نسبت به عدم حضور نماینده این کانون در شورای صنفی نمایش، تصمیمات این کانون را فاقد مصالح و منافع سینما در حوزه پخش عنوان کرد.

zoom
 شورای مرکزی کانون پخش‌کنندگان سینمای ایران نامه سرگشاده نوشت

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، در متن نامه سرگشاده شورای مرکزی کانون پخش‌کنندگان خطاب به رئیس سازمان آمده است:«برادر ارجمند جناب آقای دکتر ایوبی ریاست محترم سازمان سینمایی کشور؛ به استحضار می رساند شورای صنفی اکران با قدمتی بالغ بر بیست سال فعالیت صنفی ، علیرغم ماهیت بین صنفی آن هم اکنون با حضور تنها نماینده یک صنف (سینماداران) و مابقی از افراد حقیقی سینما (منتخبین سازمان سینمایی) اداره و اقدام به برنامه ریزی و تصمیم گیری برای اکران سال 93 می نماید.

در ادامه این نامه آمده است: صرف نظر از اینکه اساساً ترکیب فعلی شورای مذکور با ماهیت و فلسفه تشکیل این شورا هم اکنون در تعارض بوده و این خود حدیث مفصلی ست بس مجمل و البته خود اماره ایست بر سند ختم مشارکت همه جانبه ی صنوف در تصمیم گیری‌های اکران ؛ علی ایحال می بایست خاطر نشان کرد ، متأسفانه سازمان سینمایی نماینده معرفی شده از سوی کانون پخش کنندگان را مورد پذیرش قرار نداده و رأساً‌ نسبت به انتخاب فردی از میان پخش کنندگان محترم فیلم اقدام نموده است ؛ لذا بدینوسیله ضمن ابراز مراتب ناخرسندی از رفتار بدور از اعتدال و تدبیر آن سازمان در حذف صنوف ؛ به اطلاع می رساند کانون پخش کنندگان به دلیل امتناع آن سازمان از برسمیت نشناختن نماینده کانون ، هیچ نماینده ای در شورای صنفی اکران نداشتــه و بدیهی ست تصمیمات متخذه بدون اطلاع کانون و طبیعتاً فاقد مصالح و منافع سینما در حوزه پخش خواهد بود.

در پایان شایان ذکر است کانون پخش کنندگان با همه ی ناملایماتی ها و بی انصافی ها امیدوار است که به درایت و تدبیر جنابعالی مشکلات پیش آمده مرتفع گردیده و نمایندگان صنوف سینمایی تهیه کنندگان، پخش کنندگان ، سینماداران و کارگردانان به ترکیب اصلی شورای صنفی اکران باز گردند».

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید