تصویر برگزیده

در سومین جشنواره تئاتر شهر؛

هیات انتخاب بخش نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی معرفی شدند

آرتنا: نصراله قادری، اعظم بروجردی ، بهزاد صدیقی به عنوان هیات انتخاب بخش نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی در سومین جشنواره تئاتر شهر معرفی شدند.

zoom
هیات انتخاب بخش نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، نصراله قادری  مدرس تئاتر ، منتقد ، نویسنده و کارگردان صاحب نام تئاتر در کنار اعظم بروجردی نویسنده و کارگردان تئاتر، بهزاد صدیقی نمایشنامه نویس ، منتقد تئاتر و رئیس هیات مدیره انجمن نمایشنامه نویسان خانه تئاتر به عنوان هیات انتخاب بخش نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی معرفی شدند.
نمایشنامه نویسان می توانند تا 30 تیر آثار پیشنهادی خود را برای حضور در بخش نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی به دبیرخانه معرفی کنند.
نمایشنامه های برگزیده توسط نویسنده و یا گروه پیشنهادی نمایشنامه خوانی می شوند.
سومین جشنواره تئاتر شهر با دبیری شهرام کرمی مهرماه 93 در مراکز فرهنگی هنری شهر تهران برگزار می شود.
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید