تصویر برگزیده

به مدت یک هفته

مهلت ارسال آثار مستند جشن سینما تمدید شد

آرتنا: آثار مستندسازان اعضای دیگر صنوف سینمایی در جشن مستند بررسی خواهد شد.

zoom
مهلت ارسال آثار مستند جشن سینما تمدید شد

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، روابط عمومی شانزدهمین جشن سینمای ایران اعلام کرد که باتوجه به درخواست کتبی مدیر هماهنگی بخش مستند از محمد بزرگ نیا دبیر جشن شانزدهم و موافقت ایشان مبنی بر  همبستگی بیشتر با دیگر صنوف خانه سینما آثار آن عده از مستند سازانی که عضو 2 انجمن مستندساز نیستند ولی عضویت دیگر صنوف خانه سینما را دارا می باشند برای بررسی در بخش مستند پذیرفته خواهد شد.
شایان ذکر است مهلت ارسال آثار مستند به دبیرخانه شانزدهمین جشن سینمای ایران به مدت یک هفته تمدید شد.
آیین نامه و مقررات این بخش از جشن سینمای ایران در سایت خانه سینما قابل دسترسی است:

www.khanehcinema.ir

۱۲:۳۳ ::: ۸ / ۴ / ۱۳۹۳

ARTNA آرتنا-> سینما -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید