ماه رمضان
تصویر برگزیده

«مهناز رونقي» در جلسه نقد كتاب «دفترچه تلفن من»:

«دفترچه تلفن من» مجموعه ای از دروغ، عشق و انتظار است

آرتنا: مجموعه داستان «دفترچه تلفن من» نوشته «فاطمه جعفريان» از نشر ثالث با حضور «مهناز رونقي»، «محمدرضا گودرزي» و جمعي از علاقه مندان ادبيات 9 تیر ماه در كانون ادبيات ايران مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

zoom
«دفترچه تلفن من» مجموعه ای از دروغ، عشق و انتظار است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری هنر «آرتنا»، مهناز رونقي در ابتداي جلسه با اشاره به اينكه اين مجموعه از چهارده داستان كوتاه تشكيل شده كه از لحاظ فرم به ژانرهاي مختلف تعلق دارندكه رئاليسم اجتماعي .ژانر شگفت و فراداستان از آن جمله اند. روايت تمام داستان ها خطي است و بيشتر ما با تقابل هاي متن مواجهيم تضاد مرگ و زندگي و يا تضاد عين و ذهن.
رونقي در ادامه سخنانش مي گويد: دروغ، عشق و انتظار از بن مايه هاي اين مجموعه هستند. فضاي سرد روابط انساني گه  گاه به كمك رئاليته و گاه با فضايي سوررئال نقاشي مي شود. داستانها با موقعيتي عادي شروع مي شود و بعد تبديل به يك موقعيت شگفت مي شود كه با تجربه زيستي ما هم خواني ندارد اما نويسنده به خوبي توانسته ايده اش را با فرم مناسب پرورش دهد. زبان روان اثر و هماهنگي ميان توصيف و روايت كشش داستاني را بالا برده است . و در برخي از داستانها مثل وقتي باد مي آيد با توصيف هاي بديع روبرو هستيم.
محمد رضا گودرزي منتقد ديگر جلسه اشاره كرد اين مجموعه از 6 داستان واقع گراي اجتماعي 3 داستان واقع گراي مدرن 4 داستان شگفت و 1 فراداستان تشكيل شده است . در مورد نظرگاه بايد گفت 9 داستان اول شخص است كه با ژانر واقع گراي اجتماعي مدرن هم خوان تر است .از 9 داستان 5 داستان گفتار دروني عادي .2 داستان اول شخص با مخاطب تمام(نمايشي) 2 داستان (ناظر) 1داستان محدود به ذهن 3 داستان نمايشي 1 داستان گفتگو است.
نثر داستان ها روشن و سليس است .مكان 4 داستان در روستاست و 7 داستان از 14 داستان با محوريت روابط عاطفي به سبك ايراني نگاشته شده است .شروع 5 داستان با گفت و گو است اما در 3 داستان شروع كمي گنگ است. طنز در اغلب داستان ها وجود دارد گاه آشكار و گاه پنهان. اغلب داستانها ارزش مطالعات فرهنگي و شناخت باورها و رفتارها را دارد.
 

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید