ماه رمضان
تصویر برگزیده

«محسن سلیمانی» در گفتگو با آرتنا:

آثار هنری شهری نقش آموزشی و پرورشی دارند

آرتنا: دکتر «محسن سلیمانی» گفت: آثار هنری که در سطح شهر خلق و نصب می شوند را می توان دارای نقش آموزشی و پرورشی هم دانست و باید در خلق آثار هنری شهری به ابعاد زیبایی شناختی و هنری، مضامین بومی و هویت ساز توجه کرد.

zoom
آثار هنری شهری نقش آموزشی و پرورشی دارند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری هنر «آرتنا»، در راستای رویکر و کارکرد های شهری در زمینۀ «هویت انسانی و هنرهای شهری» گفت و گویی کوتاه با دکتر «محسن سلیمانی»؛مدیر هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران  داشتیم که در زیر می خوانید:


جناب آقای سلیمانی به نظر جنابعالی شهر در رشد یا عدم رشد انسان ها چه نقشی دارد؟
شهر در یک چشم انداز عمیق نه تنها زیست گاه انسان، که بستر هویت بخشی و هویت سازی انسان هاست. از این منظر، شهر ظرفی است که فرهنگ با تمام مفاهیم و تعاریف اش در آن متجلی می شود. فرهنگ در معنای عمیق اش کاربردهای گوناگونی دارد که «پرورش» دادن و تربیت کردن انسان ها یکی از آنها به شمار می رود. از همین طریق است که هویت انسان ساخته می شود، رشد می یابد و جهت پیدا می کند. بر این مبنا، شاید بتوان گفت که شهر به مثابه محل حضور انسان ها، نقشی اساسی در رشد، تربیت و ساخته شدن آنها بازی می کند و از همین جهت هویت ساز است.

این هویت سازی چگونه رخ می دهد؟
هویت سازی نیز یکی از کلیدواژه های بنیادین فرهنگ است. طریق و مسلک فرهنگ به صورت دو سویه و گفتمانی برقرار می شود و عناصر فرهنگی همواره رویکردی «بده-بستان»ی با انسان ها دارند. بدین معنا که هم فرهنگ انسان ها را می سازد و تربیت می کند و همچنین انسان ها بر چگونگی فرهنگ تأثیر می گذارند. بر این اساس رابطۀ انسان با فرهنگ همواره پویاست؛ البته در این رابطه عوامل بسیار دیگری نیز دخیل اند که تکنولوژی، ایدئولوژی، سنت و تاریخ و موارد بیشمار دیگری که در اینجا فرصت پرداختن به آنها نیست و به گمانم اگر بدان سمت برویم ما را از موضوع اصلی مان دور خواهد ساخت.

پس اگر موافقید به موضوع هنرها در شهر بپردازیم.
بله، هنر در تاریخ اقوام و ملل مختلف در سیر فرهنگ ها مهمترین نقش را داشته است. هنر و آثار هنری آیینۀ تمام نما و زبان گویای هر فرهنگی هستند؛ بنابراین هنرهای شهری در این مسیر بسیار مهم و اساسی خواهند بود. انسان ها هر روزه ساعات قابل ملاحظه ای از وقت روزانۀ خود را در سطح شهر سپری می کنند، و عوامل بصری به طور ناخودآگاه در تیررس نگاه آنها قرار دارند. البته در فضای شهری و در هویت شهری عوامل گوناگونی دخیل هستند که ابعاد هنری یکی از آنهاست. از هنرهای بسیار متنوع شهری می توان به دیوارنگاری ها، حجم سازی ها، گرافیک محیطی و مبلمان شهری اشاره کرد که ابعاد زیبایی شناختی شهر را تشکیل می دهند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در دوران اخیر به دلیل اهمیت هنرها در شهر و درهم تنیدگی آنها با شهرسازی، به آنها بسیار پرداخته می شود به طوری که هنرهای شهری را شناسنامۀ شهرها، محلات و خیابان ها تعریف می کنند. از طرف دیگر آثار هنری که در سطح شهر خلق و نصب می شوند را می توان دارای نقش آموزشی و پرورشی هم دانست. رنگ ها، نقش ها، ترکیب بندی ها و تمامی عناصر بصری و مهمتر از همه محتوای آثار می توانند به هویت انسان ها و مردمان شهر کمک کنند؛ از سوی دیگر در خلق آثار هنری شهری یقیناً باید ضمن التفات به ابعاد زیبایی شناختی و هنری، به مضامین بومی و هویت ساز نیز توجه کرد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید