تصویر برگزیده

برای اولین بار برگزار می شود؛

جشنواره بین المللی کارتون «روز جهانی قدس»

آرتنا: اولین دوره جشنواره بین المللی کاریکاتور «روز جهانی قدس» در دو گروه «کاریکاتوریست های ایرانی» و «کاریکاتوریست‏های غیر ایرانی» داوری شده و جوایز آنها به صورت جداگانه اهداء خواهد شد.

zoom
جشنواره بین المللی کارتون «روز جهانی قدس»

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، برای اولین بار جشنواره بین المللی کارتون «روز جهانی قدس» برگزار می شود.

اولین دوره جشنواره بین المللی کاریکاتور روز جهانی قدس در دو گروه «کاریکاتوریست های ایرانی» و «کاریکاتوریست‏های غیر ایرانی» داوری شده و جوایز آنها به صورت جداگانه اهداء خواهد گردید.

مسابقه در دو بخش زير برگزار می شود:
بخش اصلى: روز جهانى قدس
بخش ويژه: تحركات تكفيرى براى فراموشى فلسطين
آثار شركت كننده در دو گروه" غير ايرانى" و " هنرمندان ايرانى " داورى شده و جوايز آنها به صورت جداگانه اهداء خواهد گرديد.
مقررات:
-كاريكاتوريست ها مى توانند آثار خود را در هر يك از دو بخش اصلى و ويژه شركت دهند.
-هر كاريكاتوريست میتواند با حداكثر 3 اثر در هر بخش، در مسابقه شركت كند.
-اندازه آثار ارسالی آ4 با رزولیشن 300 و فرمت JPG
-تكنيك اجرا آزاد است.
- آثار مى بايست مطابق نمونه زير و حتما به زبان انگليسى نام گذارى شود:
نام و نام خانوادگى طراح - شماره اثر شماره تلفن همراه.
Ali Dadvar-01-09120000000.jpg : مانند
- آثار بايد به همراه فرم شركت در مسابقه و تصوير كارت ملى (براى شركت كنندگان فايل » ايرانى) يا تصوير صفحه اول پاسپورت (براى شركت كنندگان غير ايرانى)، در قالب ارسال شوند. « لوح فشرده به نشانى دبيرخانه » يا « پيوست به ايميل جشنواره -دبيرخانه، ارسال كننده و امضاءكننده فرم را صاحب اثر میشناسد و در صورت اثبات خلاف آن، اثر مربوطه را از مسابقه حذف می نمايد.
- كاريكاتورها بايد جديد باشند و در جشنواره ديگرى شركت داده نشده باشند. در صورت عدم رعايت اين شرط، اثر ارسالى در مسابقه شركت داده نشده و جايزه احتمالى پس گرفته خواهد شد.
-حق استفاده از آثار شرك تكننده، به هر نحو، براى دبيرخانه جشنواره محفوظ است.
-دبيرخانه جشنواره آثار را به شركت كنندگان عودت نخواهد داد.
- به كليه شركت كنندگان گواهى شركت در جشنواره اعطاء خواهد گرديد.
- ارسال اثر، به منزله پذيرش مقررات مسابقه است.
جوايز بخش اصلى:
كاريكاتور برگزيده ايرانى: ديپلم افتخار و يك سكه بهار آزادى.
كاريكاتور برگزيده غير ايرانى: ديپلم افتخار و 1500 دلار.
جوايز بخش ويژه:
كاريكاتور برگزيده ايرانى: ديپلم افتخار و دو سكه بهار آزادى.
كاريكاتور برگزيده غير ايرانى: ديپلم افتخار و 2000 دلار.
قدردانى:
از 4 كاريكاتوريست حائز رتبه دوم در هر بخش، با ديپلم افتخار و يك نيم سكه بهار آزادى قدردانى مى شود.
مهلت ارسال آثار:
حداكثر مهلت براى وصول آثار به دبيرخانه جشنواره 31 تيرماه
نحوه ارسال آثار:
شركت كنندگان مى توانند از دو طريق پست و پست الكترونيك آثار خود را ارسال نمايند.
cartoon@islamicartz.com : آدرس پست الكترونيك
نشانى پستى: ايران، قم، بلوار جمهورى اسلامى، مجمع جهانى اهل بيت(ع)، طبقه دوم، سايت جامع هنر اسلامى، دبيرخانه
جشنواره كاريكاتور روز قدس.
www.islamicartz.com

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید