تصویر برگزیده

با هدف تنظیم بازار عرضه و تقاضای رایت های سینمایی؛

اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران از فیلم ها حمایت می کند

آرتنا: با تصمیم هیات مدیره اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه (سینمای خانگی) ایران مراحل اجرایی طرح حمایت از فیلم های فرهنگی هنری و فاخر از نیمه تیرماه امسال آغاز شد و این تشکل صنفی فیلم های مذکور را در سبد حمایتی خود قرار می دهد.

zoom
اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران از فیلم ها حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، بنا به اعلام دبیرخانه اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران، طرح حمایت از فیلم های فرهنگی هنری و فاخر با هدف توسعه بازار اینگونه فیلم ها در گستره حوزه نمایش خانگی، وارد فاز اجرایی خود شد و اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران با دورنمای افزایش مخاطب و فروش این محصولات و در نتیجه ارزش افزوده فیلم های یاد شده که بازگشت مالی بسیار مناسبتری برای صاحبان اینگونه آثار خواهد داشت این فیلم ها را در سبد حمایتی خرید خود قرار می دهد.

از تاریخ  پانزدهم تیرماه سال جاری تمام فیلم هایی را که به عنوان فیلم فرهنگی هنری و فاخر توسط سازمان سینمایی به اتحادیه معرفی شودپس از انجام مراحل تایید حمایت، در کارگروه های تخصصی تامین اتحادیه (که حداکثر در فاصله زمانی یکهفته ای انجام می شود) یک یا چند اقدام حمایتی را بر اساس نقطه نظرات کارگروه تخصصی پخش اتحادیه برای عناوین معرفی شده انجام می دهد.

بنا به اعلام دبیرخانه اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه (سینمای خانگی) ایران پنج بخش اصلی فعالیتهای حمایتی این تشکل صنفی از فیلم های فرهنگی هنری و فاخر سینمای ایران عبارتست از:

1 – عرضه و توزیع مویرگی و سوپر مارکتی اختصاصی گسترده در بیش از پنج هزار مرکز فروش در سطح استان تهران و برخی استانهای کشور

2 – عرضه و توزیع اختصاصی و ویژه محصولات یاد شده در سطح فروشگاه های عرضه کننده محصولات فرهنگی و ویدئو کلوپهای سطح کشور

3 – آماده سازی ، چاپ و عرضه و توزیع ادوات تبلیغاتی مناسب شبکه نمایش خانگی برای این عناوین

4 – تبلیغ محیطی ،رسانه ای و جذب حامیان مالی برای فیلم های مذکور

5 – فروش گسترده محصول به برخی نهادها ، سازمانها، ارگانها و شرکتهای دولتی و خصوصی طرف توافق یا اتحادیه برای اهدا محصولات به پرسنل خود در مناسبتهای ویژه

 اضافه می شود: صاحبان فیلم های فرهنگی هنری و مخاطب خاص برای برخورداری از سبد حمایتی اتحادیه (که با هدف تنظیم بازار عرضه و تقاضای رایت های سینمایی و توجه افزونتر به آثار مذکور در مرحله اجرا قرار دارد) می توانند با ارائه تاییدیه و معرفی نامه از سازمان سینمایی نسبت از این امکان برخوردار شوند.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید