تصویر برگزیده

به منظور کمک به گروهای نمایشی؛

ساعت تمرین گروهای نمایشی در پلاتو های اداره تئاتر افزایش یافت

آرتنا: ساعات تمرین در پلاتو های اداره تئاتر به منظور کمک به گروهای نمایشی در جهت تولید بهتر آثار نمایشی ساعات تمرین در اداره برنامه های تئاتر افزایش یافت.

zoom
ساعت تمرین گروهای نمایشی در پلاتو های اداره تئاتر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، با توجه به برگزاری پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی- مبارک و کمبود پلاتو های تمرین، اداره برنامه های تئاتر با هماهنگی و دبیرخانه ی پانزدهمین جشنواره نمایش عروسکی-مبارک ساعات تمرین گروههای را افزایش داد، هم اکنون طبق برنامه ریزی های انجام شده، هر گروه می تواند به جای سه ساعت تمرین چهار ساعت از پلاتو های مجموعه استفاده کند، همچنین آخرین تایم تمرین یعنی ساعت 20 الی23 شب نیز به برنامه ی تمرین مجموعه اضافه شده است.گروههای شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد هماهنگی اداره برنامه های تئاتر مراجعه فرمایند.

پانزدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی – مبارک امسال به دبیری مرضیه برومند از 22 لغایت29شهریور ماه در تهران برگزار می گردد.

۱۷:۵۴ ::: ۱۷ / ۴ / ۱۳۹۳

ARTNA آرتنا-> تئاتر - هنر کودک - روز نما -

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید