ماه رمضان
تصویر برگزیده

دبیرخانه شورای پروانه فیلمسازی اعلام کرد:

نتايج نهايي حداكثر طي سه جلسه اعلام می شود

آرتنا: نظر به اعلام رسمي شوراي پروانه فيلمسازي درخصوص نحوه ارزيابي و صدور پروانه فيلمسازي كارگردانان اول، ازابتداي سالجاري درخواست متقاضيان در دبيرخانه شوراي پروانه ساخت ثبت شد.

zoom
نتايج نهايي حداكثر طي سه جلسه اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، بررسي اوليه ازنيمه دوم خردادماه جاري شروع و طي چندين جلسه فوق العاده شوراي پروانه ساخت،  فهرست اوليه 20 نفره كارگردانان واجد شرايط تعيين و متعاقبا بررسي فيلمنامه هاي آنان آغاز شد. این اطلاعیه می افزاید: لذا با توجه به اهميت موضوع و لزوم اعمال دقت و حساسيت ويژه در بررسي فيلمنامه ها وتركيب عوامل مورد نظر،‌ مقرر شد كه نتايج نهايي به مرور، حداكثر طي سه جلسه اعلام شود.
برهمين مبنا، دراولين جلسه فوق العاده روز دوشنبه 16 تیرماه سال 93، پس از بحث و بررسي هاي كارشناسي،‌ درمرحله اول تعداد شش عنوان مجوز، به شرح مشخصات ذيل اعلام می شود.
1. فیلمنامه ویلایی ها به نویسندگی و کارگردانی منیر قیدی و به تهیه کنندگی محمد پیرهادی.
2.قندون جهیزیه به نویسندگی و کارگردانی علی ملاقلی پور و تهیه کنندگی سعید سعدی.
3.دریا موجه کاکو به نویسندگی و کارگردانی علی سراهنگ و تهیه کنندگی امیر سماواتی.
4.ژاوی به نویسندگی و کارگردانی کاظم مولایی و تهیه کنندگی اصغرپورهاجریان.
5.ماموریت تهران به نویسندگی و کارگردانی مهدی مظلومی و تهیه کنندگی حسن دادخواه.
6.یک داستان محلی به نویسندگی مهین عباس زاده، کارگردانی مهدی جعفری و تهیه کنندگی مرتضی متولی.
بقيه فيلمنامه ها نیز درجلسات فوق العاده آتي بررسي و ساير واجدين شرايط دريافت پروانه فيلمسازي، متعاقبا اعلام خواهد شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید