تصویر برگزیده

اختصاصی آرتنا/

«ديروز، امروز و فرداي آمايش سرزمين» مرور می شود

آرتنا: گفتمان نقد معماري و شهرسازي با عنوان «ديروز، امروز و فرداي آمايش سرزمين» با دبيری «سعید سادات نیا» روز 23 تيرماه در خانه ي هنرمندان ايران تشكيل خواهد شد.

zoom
«ديروز، امروز و فرداي آمايش سرزمين» مرور می شود

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، در صدوچهلمين گفتمان از سلسله گفتمان هاي نقد معماري و شهرسازي با عنوان «ديروز، امروز و فرداي آمايش سرزمين» با دبيری سعید سادات نیا روز دوشنبه بيست و سوم تيرماه ساعت 17 در تالار استاد جليل شهناز خانه ي هنرمندان ايران تشكيل خواهد شد.
اعضاي اين ميزگرد مريم شريعت زاده و جواد اكبري، محمدحسين شريف زادگان و كوروش فولادي خواهند بود.

برگزار کنندگان این جلسه «انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز» و «جامعه ی مهندسان معمار» می باشند.
این جلسات با حمایت خانه ي هنرمندان ايران و با همکاری گروه شهرسازی جامعه ی مهندسان مشاور ایران، جامعه ی مهندسان شهرساز، فصلنامه ی اندیشه ایرانشهر و فصلنامه ی جستارهای شهرسازی برگزار می شود.
در پايان نشست نيز با پرسش و پاسخ به همفكري خواهند پرداخت.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید