ماه رمضان
تصویر برگزیده

توسط انجمن فیلم کوتاه سینمای ایران صورت گرفت؛

معرفی هیات انتخاب جشن فیلم کوتاه ایران

آرتنا: انجمن فیلم کوتاه سینمای ایران هیات انتخاب جشن فیلم کوتاه ایران را به «محمد بزرگ نیا» دبیر شانزدهمين جشن سینمای ایران معرفی کردند.

zoom
معرفی هیات انتخاب جشن فیلم کوتاه ایران

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»، این هیات انتخاب عبارتند از: جمال اسکویی ، مرجان اشرفی زاده ، مسعود امینی تیرانی، مجید برزگر، امیر توده روستا، مهدی جعفری ، وحید حاجی لویی، مهرداد زاهدیان ، نادر شیخ اسلامی ، سالم صلواتی ، ناصر ضمیری، کریم عظیمی ، ابوالفضل کریمی اصل ، امیر موسوی ، شهرام میراب اقدم ، توفان نهان قدرتی ، مرتضی هدیی كه  آثار متقاضی شرکت در جشن مستقل فیلم کوتاه سینمای ایران را انتخاب خواهند کرد.
شایان ذکر است نیما عباسپور  به عنوان مدیر هماهنگی جشن مستقل فیلم کوتاه به دبیر شانزدهمين جشن سینمای ایران معرفی شد.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید