تصویر برگزیده

منتشر شد؛

مسابقه بین المللی طنز گرافیکی «خنده زشت»

آرتنا: جشنواره طنز گرافیکی «خنده زشت» که در کشور پرو برگزار می شود با موضوع «امنیت عمومی» از تمامی کارتونیست های جهان برای شرکت دعوت به عمل اورده است.

zoom
مسابقه بین المللی طنز گرافیکی «خنده زشت»

به گزارش خبرگزاری هنر «آرتنا»،مسابقه بین المللی طنز گرافیکی «خنده زشت»

این جشنواره با موضوع امنیت عمومی از تمامی کارتونیست های جهان برای شرکت در این جشنواره دعوت به عمل اورده است.
موضوع:امنیت عمومی

رتبه اول 1000دلار +دیپلم
مقام دوم 500 دلار +دیپلم
مقام سوم 300 دلار +دیپلم                                    
مهلت ارسال آثار:6مهر 1393                                
نمایشگاه:5 آبان 1393                                        
برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید